LSM.lv ziņu portāls

LSM.lv ir Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio kopīgais ziņu portāls. Šo ziņu portālu veido abas iestādes kopā un to darbinieki. Lielākā daļa no publicētā materiāla ir ņemta no šiem mēdijiem un tiek pievienoti arī papildus materiāli no autoriem. Šī portāla izveide notika ar mērķi veicināt sabiedrības saliedēšanos, nacionālās identitātes veidošanos un valsts valodas nostiprināšanai. Šis portāls savu darbību saka jau 2013. gadā. Kopš tā laika šis portāls ir sācis darbību ne tikai latviešu valoda, bet arī krievu un angļu valodās.

Šajā portālā ir iespējams iepazīties gan ar aktuālajām ziņu tēmām, karstākajiem notikumiem Latvijā un pasaulē. Lielāks uzsvars gan tiek likts tieši uz ziņām no Latvijas un ar to saistītajām ziņām. Tāpat šeit varat iepazīties ar jaunumiem sporta pasaulē, kultūrā un tamlīdzīgi. Sadaļā „ārpus ētera” ir pieejama uzņēmumu darbinieku un citu autoru viedokļi par dažādām tēmām. Šie viedokļi ir individuāli un nav tieši saistīti ar Latvijas Radio vai Televīzijas viedokļiem.

Par dažādām aktuālām tēmām ir iespējams sekot līdzi kā teksta tiešraidē. Tās ir iespējams apskatīt vienā izklājlapā un uzvēlēties interesējošo rakstu vai pārraidi. Tāpat varat arī izvēlēties vai vēlaties redzēt informāciju no Radio, Televīzijas vai no paša portāla.

Protams, kā jau visi ziņu portāli kas mūsdienās ir sastopami, šeit varat uzzināt gan to kam šodien ir vārda diena gan laika prognozi, gan TV un radio programmu. Kā redzat, neskaitot tikai ziņas, šeit var saņemt daudz ikdienai nepieciešamās informācijas.

Šis portāls darbojas ar mērķi sniegt Latvijas iedzīvotājiem ziņas, paralēli veicinot tautas identitātes nostiprināšanu. Ņemot vērā ka tas ir radīts ar valsts noteiktā likuma līdzdalību, varam cerēt uz tā panākumiem. Šāda veida portāli nav īpaši izplatīti, bet ir nepieciešami. Salīdzinot ar citiem, tas ir pat unikāls, jo veido savu saturu tieši savai tautai ar mērķi to informēt par valstī notiekošu, mazāk pievēršoties citviet notiekošajam. Valstī ir svarīgi pievērsties savām likstām un notikumiem.

Saite: http://www.lsm.lv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *